Impotens – svårt att få stånd

impotens

Impotens (erektil dysfunktion) är ett problem som är vanligt förekommande bland svenska män. Sannolikheten att drabbas ökar när män blir äldre. Det uppskattas att efter femtioårsåldern så lider ungefär hälften av männen av erektionsproblem. Åkomman innebär att en mans penis inte blir tillräckligt styv för att genomföra ett samlag. Detta är en åkomma som trots vanligheten kan vara svårt att hantera. Det kan vara jobbigt att diskutera med sin partner, genant att besöka läkaren och innebära en allmänt stressfaktor för den drabbade. Men erektionsproblem är som sagt vanligt förekommande bland män, även yngre män kan drabbas. Bland unga män är orsaken till impotens många gånger psykologisk, vilket också kan vara fallet bland äldre män.

Cialis är oftast facit på dina impotensproblem! Cialis beställs enklast via Beställ Cialis – Sveriges säkraste nätapotek endast 24kr tabletten!

Två typer av impotens

Om man grovt generaliserar skulle man kunna säga att det finns två “typer” av impotens. De finns de individer som kan drabbas av tillfällig impotens medans andra är drabbade av långvarig erektil dysfunktion. Vid tillfällig impotens är det många gånger psykologiska faktorer som ligger bakom. Det är nämligen så att stressen inför att behöva prestera vid ett samlag kan vara så stor att det blir mycket svårt för mannen att lyckas hålla ett stånd. För att behandla denna typ av erektionsproblem kan ett tips vara att prata igenom sina problem med sin partner om man har en sådan. Det är oftast bäst att inte använda läkemedel förrän man verkligen behöver det. Skulle man inte ha en partner att prata igenom sina problem med så finns det möjlighet att via den svenska vården få prata med psykolog. Det finns de psykologer som specialiserar sig på sexuell hälsa. Unga män kan uppsöka en ungdomsmottagning för ett kostnadsfritt besök.

Det finns också de som lider av långvariga erektionsproblem. För dessa individgrupp är det antagligen klokt att uppsöka läkare för vidare utredning. Det är nämligen så att det kan finnas en bakomliggande sjukdom som orsakar erektionsproblemen. Vid kontakt med läkare borde den drabbade upplysa sin läkare om eventuella läkemedel som konsumeras samt om dennes tobak- och alkoholvanor. Detta är nämligen tre faktorer som kan göra det svårt att få stånd. Impotens till följd av alkoholkonsumtion kan orsaka både tillfällig impotens såväl som livslånga erektionsproblem. Det är allmänt känt att man ska vara aktsam med alkohol, det kan leda till många fler sjukdomar än erektil dysfunktion. Tänk på hälsan! Överkonsumera inte.

Impotens behandling

Hur behandlar man impotens? Den som tror att han är drabbad borde först försöka lösa problemen genom att t.ex. prata igenom problemen med sin partner, samt försöka röka mindre om individen är en rökare. Som vi har nämnt kan även alkohol vara en bidragande faktor till erektionsproblemen. Försök helt enkelt att leva sundare.

Skulle inte ovanstående hjälpa kan den drabbade uppsöka läkare alternativt psykolog. Det finns en del städer som har vårdenheter som specialiserar sig på sexuell hälsa. För ungdomar finns ungdomsmottagningen tillgänglig i de flesta större städer. För vuxna finna centrum för sexuell hälsa. Har du ingen sådan enhet på individens ort kan denne kontakta en vårdcentral. Även om det kan kännas jobbigt att söka hjälp så ska man inte oroa sig. De som jobbar på dessa enheter är professionella och stöter frekvent män med potensproblem. Det tåls att upprepas. Impotens är inget att skämmas för. Det finns hjälp att få för den som behöver.

Potensmedel

Det finns en mängd potensmedel ute på marknaden. Allt från naturliga kosttillskott, vitaminer, receptbelagda potensmedel och generiska kopior. Det är dock viktigt att man vet vad man stoppar in sig. Även om man är drabbad av erektionsproblem och medicinering möjligtvis är den enda utvägen är det viktigt att man gör sin research. Det är alltid klokt att konsultera en legitimerad läkare. Den som söker generell information kan förslagsvis ringa sjukvårdsrådgivningen, alternativt ett centrum för sexuell hälsa som en första form av kontakt.

Kosttillskott/Vitaminer istället för potensmedel

Detta är ofta ett relativt riskfritt alternativt. Kroppen är en komplex maskin och det är viktigt att den är i balans för att skapa bästa möjliga förutsättning för en lyckad erektion. Det är dock inte bra att överdosera kosttillskott eller vitaminer. Följ därför din läkares rekommendationer, alternativt medföljande bruksanvisning.

De flesta av oss får i sig sitt behov av vitaminer och mineraler via maten. En sund kost är alltså ett potensmedel i sig. Individer som av någon anledning inte äter alla typer av livsmedel kan eventuellt gynnas av ett kosttillskott.

Receptbelagda potensmedel

De mest välkända läkemedlen som fås via recept för att behandla impotens är troligtvis Viagra, Levitra och Cialis. De tillhör samma grupp av läkemedel, PDE5-hämmare men har olika aktiva substanser, Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil), Levitra (vardenafil). Ovan nämnda läkemedel är en typ av kärlutvidgande läkemedel. Skillnaden mellan dessa potensmedel är hur lång tid det tar innan de börjar verka samt verkningstiden. Även biverkningarna skiljer sig något. Vilket potensmedel som passar en individ bäst varierar från person till person. Rådgör med en legitimerad läkare för att diskutera en lämplig behandling.

Behandlingen tas i tablettform och får sin effekt genom att läkemedlet hämmar ett specifikt enzym vilket sedan resulterar i att blodflödet till penisen ökar. Man får inte en erektion per automatik genom att konsumera läkemedlet. Men läkemedlet underlättar för en erektion när man väl blir upphetsad.

Observera att Viagra, Cialis och Levitra kan bidra till att även andra blodkärl, vilket i sin tur kan sänka individens blodtryck. Man ska inte kombinera dessa mediciner av typen nitroglycerin, som används mot kärlkramp. En kombinering kan leda till att blodtrycket sjunker så pass mycket att blodtrycket till hjärtat minskar och en hjärtinfarkt kan bli slutresultatet.

Tänk på att potensmedel kan finnas kvar i kroppen en tid efter konsumering. Tillfråga därför din läkare hur lång tid du måste vänta innan du kan ta annans medicin.

Nätapotek

Att handla medicin via ett apotek på nätet har idag blivit allt vanligare. I synnerhet impotensbehandlingar är populärt att beställa via Internet. Detta har troligtvis med den genans som många känner inför att diskutera erektila problem med sin läkare. Det vill säga att möjligheten att undkomma detta obehag ligger troligtvis delvis bakom nätapotekens populäritet. Men det är inte hela sanningen. Även om potensproblem ett känslosamt problem som många gärna undviker att tala om så finns den andra anledningar till varför folk väljer apoteken på nätet över de traditionella butik-apoteken. Idag kan man inhandla receptbelagda läkemedel via Internet. Givetvis måste man fortfarande inneha ett recept innan ett köp kan göras. Med tack vare dagens teknik kan hela processen från recept till köp göras relativt smärtfritt. Konsumenter kan spara tid då de inte längre behöver bemöta läkaren nere på läkarmottagningen, istället sker kontakt med läkaren via webben. Precis som andra köp på nätet kan inköp den tid på dygnet som passar patienten bäst.

Process vid inköp av receptbelagt läkemedel (T.ex. Viagra)

Idag kan konsumenter som inte innehar recept smidigt nog fylla i en diagnostiseringsformulär. Detta formulär skickas sedan till en legitimerad läkare som med hjälp av den angivna informationen tar beslut angående om recept skall skrivas ut eller inte. Då läkaren är det enormt viktigt att patienten anger korrekt och sanningsenlig information på dessa formulär, annars kan patientsäkerheten påverkas. Om läkaren beslutar att ett recept skall skrivas ut skickar apoteket ut läkemedlet. Det kan tyckas se ut som en lång process men allt görs i ett svep så när man fyllt i patientinformation och valt önskat läkemedel är det bara att vänta och se om man får avslag eller ej.

  1. Välj ett seriöst apotek med gott rykte
  2. Välj önskat läkemedel
  3. Ange sanningsenlig patientinformation
  4. Vänta på recept
  5. Läkemedel skickas ut (Förutsatt att recept skrivs ut)

Leveranstiden hos de olika apotek skiftar men hos de ambitiösa apoteken kan denna process ta 1-2 dagar. D.v.s. att en patient kan ha läkemedlet i brevlådan redan dagen efter.

Välj ett seriöst nätapotek

Precis som allt annat på Internet finns tveksamma alternativ. Vad gäller nätapoteken så verkar det som kontrollen har skärps men det finns fortfarande idag oseriösa nätapotek som inte levererar produkterna, säljer illegala kopior eller på annat sätt inte bedriver en seriös och patientsäker verksamhet. Var därmed aktsam vid val att nätapotek. Det finns många seriösa aktörer men gör din research innan så minimerar du eventuella risker. Högst upp i denna artikel finns en länk till ett nätapotek som har fått god kritik.

Kamagra jelly är för dig som har bråttom! beställ diskret och billigt hos Beställ Kamagra jelly